Gå till: Kol och kolhållare

 

Moderna regulatorer utbyter information mellan fordonets ECU och generatorn

 • Spänningsregulatorer är utformade för att utbyta information mellan fordonets ECU/motorstyrenhet(er) och generatorn.
 • Informationsutbytet möjliggör dynamiska justeringar, till exempel belastningssvar eller utström.
 • Summan av alla justeringar resulterar i förbättringar av t.ex. laddningssystemet och bränsleekonomin.
 • Numera säkras tillförlitlig tvåvägskommunikation med hjälp av BSS och LIN (se referens nedan).
 • Regulatorer som använder sig av BSS- och LIN-protokollen kallas även gränssnittsregulatorer.  

 

Exempel på informationsutbyte från regulator till motorstyrenhet

 • Magnetiseringsström
 • Generatorns storlek
 • Chiptemperatur
 • Statusflagga

*)LIN = Local Interconnect Network

 

Vad har en regulator för funktion?

 • Ett fulladdat batteri är en förutsättning för att fordonet ska fungera problemfritt.
 • Enheten som övervakar och kontrollerar laddningen av batteriet kallas en spänningsregulator.
 • Regulatorer ser till att utspänningen från generatorn är jämn över motorns hela varvtalsområde.
 • Moderna regulatorer utbyter information med fordonets motorstyrenhet (ECU).
 • De olika kommunikationsmedierna skiljer sig åt (t.ex. BSS, LIN, RLO, RVC, RC eller PWM).

 

Digitalt gränssnitt för utbyte av information och kommunikation med regulatorn

Single/duplex-kommunikation – Olika utföranden

Välj mellan 1 000 applikationer i vår webbshop: Regulator