• Fri leverans vid order på mer än 2.500 SEK online

Juridisk information för Holger Christiansen A/S – Ett företag inom Bosch-koncernen

 © Copyright

Med ensamrätt. Allt innehåll, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder, grafik, ljud, animeringar och videoklipp samt placeringen av dessa på Holger Christiansens webbplatser skyddas av upphovsrättslagen (copyright) och andra kommersiella rättigheter. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, spridas, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte, varken delvis eller i sin helhet. Dessutom kan en del av Holger Christiansens webbplatser innehålla bilder från tredje part som är upphovsrättsskyddade.

Varumärkesinformation

Om inget annat anges, skyddas alla varumärken på webbplatser som tillhör Holger Christiansen A/S av varumärkesrätten. Detta gäller framför allt produktnamn, namnskyltar, företagslogotyper och emblem som tillhör Holger Christiansen. De varumärken och designelement som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Holger Christiansen A/S, Danmark.

Garantiinformation

Den här webbplatsen har sammanställts med största noggrannhet. Trots detta kan vi inte garantera att all information på webbplatsen är helt korrekt. Holger Christiansen A/S accepterar ingen skadeståndsskyldighet för indirekta eller direkta skador som uppstår genom användning av den här webbplatsen, om dessa inte har orsakats av grov försumlighet eller uppsåtligt agerande från Holger Christiansen A/S. Holger Christiansen förbehåller sig rätten att göra ändringar av informationen när som helst och utan föregående meddelande, och har ingen skyldighet att uppdatera informationen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser tillhörande tredje part som Holger Christiansen inte har någon kontroll över. Holger Christiansen A/S har inget ansvar för att se till att dessa webbplatser är korrekta och uppdaterade. Holger Christiansen har inget ansvar för innehållet på andra webbplatser och tillhandahåller länkarna uteslutande som en tjänst till våra användare. Att följa länkarna och besöka andra webbplatser via Holger Christiansen A/S webbplats sker därför helt på användarens egen risk.

Sådana länkar undersöks efter olämpligt innehåll när de skapas. Holger Christiansen intygar att inget olagligt innehåll kunde upptäckas vid en ytlig undersökning av webbplatsen när länken skapades. Om Holger Christiansen längre fram får veta att det finns olagligt innehåll på någon av de länkade webbplatserna, kommer Holger Christiansen omedelbart att ta bort länken. Dessutom ansvarar Holger Christiansen A/S inte för innehållet på webbplatserna, och bestämmelserna från Holger Christiansen rörande dataskydd täcker inte heller dessa webbplatser.

Licensinformation

Den immateriella egendom som finns på Holger Christiansen A/S webbplats, till exempel patent, varumärken och copyright, är skyddade. Den här webbplatsen beviljar ingen licens för att använda immateriell egendom som tillhör Holger Christiansen A/S eller tredje part.

Online dispute resolution (ODR)

Information om tvistlösning online: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform ska vara en kontaktpunkt för tvistlösningar utanför domstol som gäller avtalsenliga skyldigheter för köpe- och tjänsteavtal online.

Du hittar plattformen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi ingår inga utomrättsliga förlikningar via alternativa tvistlösningsorgan för konsumenter.