• Fri leverans vid order på mer än 1.999 SEK online

HC-CARGO - Leverantörskrav


Alla leverantörer förväntas:

 • Ansluta sig till ISO9001 (2000) standard
 • Verka för certifiering enligt TS16949 standard och att hålla Holger Christiansen A/S informerade om när förbättringar genomförts.
 • Dokumentera kvalitet och specifikationer av produkten, antingen i form av en utskrift av testresultatet som medföljer i varje enskild leverans eller i form av leverantörens väldokumenterade kvalitet från tidigare godkända specifikationer.
 • Göra ett PPAP dokument (Production Part Approval Process) för varje enskild produkt. Om detta inte görs har Holger Christiansen A/S ett minimumkrav på att leverantören levererar produkter som uppfyller originaldelens krav och specifikationer vad gäller funktionalitet, kvalitet, miljö och produktionsprocess.
 • Leverera ett referensvaruprov som förvaras av Holger Christiansen A/S i Danmark i 3 år.
 • Leverera varor som överensstämmer med det godkända varuprovet. Produkter som inte motsvarar de överenskomna specifikationerna returneras.
 • Kunna dokumentera att de levererade produkterna uppfyller EU-direktivet nr. 2000/53/EG för "skotade fordon".
 • Förbereda sig för att få miljöcertifiering i enlighet med ISO 14001
 • Möta alla gällande föreskrifter angående hantering av kemikalier
 • Säkerställa en acceptabel arbetsmiljö mot certifiering av ISO 18001.

Holger Christiansen A/S förväntar sig att leverantörerna redan från början uppfyller ett antal av dessa krav. Holger Christiansen A/S kräver att allt arbete sker under organiserade förhållanden och att varken slavar eller barnarbete används.

Holger Christiansen A/S har rätt att när som helst genomföra en oanmäld kontroll av leverantören.

 • I samband med besök hos leverantörer eller minst en gång om året, gör inköpsavdelningen en kontroll av alla leverantörer som nämns i säljarens kundregister   

Kontrollen utförs i enlighet med följande anvisningar:

 • I kontrollen ingår följande parametrar: produktkvalitet, priser, leveranssäkerhet, service, kvalitetskontroll och villkor för inköp samt leverans.
 • Utvärderingen av produktens kvalitet utförs av inköpsavdelningen på grundval av de registrerade NCR:erna. De återstående poängen läggs till genom inköpsassistentens uppskattning.
 • Leverantören får et betyg i form av: utmärkt, bra, tillfredsställande eller otillfredsställande.

 

HC-CARGO i närbild

HC-CARGO Sverige