Wherle är ett väletablerat tyskt varumärke och ett välkänt kvalitetsmärke. Olika typer för olika behov.

Blinkersreläer. En intelligent lösning på "Lamp Failure Warning"-problem med varje LED-kluster mellan 1W och 8W.

Tidsfördröjningsreläer. I många tekniska applikationer är det nödvändigt att koppla på och av tidsfördröjda förbrukare; AC-kompressorer, bussdörrar, tidsfördröjda motorer, kylarfläktar, backspegelvärmare, timers.

Plus en rad arbetsreläer för stativ. Wehrlereläer - ett värdefullt komplement till vårt HC-CARGO reläsortiment: